hits counter

Τα βιβλία της Μαριλένας Κοππά

«Το αύριο αργεί πολύ… Για τη σοσιαλδημοκρατία και την έξοδο από την κρίση»

Το βιβλίο αυτό συγκεντρώνει μια σειρά από εκτιμήσεις, σκέψεις, αφορισμούς, διαπιστώσεις, προτροπές και, τελικά, προτάσεις της «μιας μέρας». Συγκεντρωμένα, τα άρθρα μιας μέρας δίνουν μια συνολική αφήγηση μιας Ελλάδας, στην Ευρώπη, σ’ ένα κόσμο σε κρίση κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων. Τα άρθρα αυτά διαπνέονται από μια σοσιαλδημοκρατική οπτική και, τελικά, από μια προσωπική οπτική που ορίζεται, χωρίς να εγκλωβίζεται, από το ρόλο του Ευρωβουλευτή. Πρόκειται για στοχασμούς εν θερμώ, σε μια εποχή που δεν προσφέρεται για βεβαιότητες, όσο κι αν η πολιτική πράξη απαιτεί σαφή διάγνωση και κατεύθυνση. Η οπτική γωνία είναι, τελικά, η ανεξάρτητη μεταβλητή των άρθρων που συνθέτουν αυτό το βιβλίο, σε μια αφήγηση που, καλώς ή κακώς, δεν εκφράζει πάντα πίστη σε μια κομματική ταυτότητα. Άλλωστε, αυτή η ιδεολογική οπτική ορίζει ένα κοινό, που σήμερα, ίσως και αύριο, να μην έχει μια και μόνη κομματική ταυτότητα. Έχει όμως σταθερές ερωτήσεις, προβληματισμούς και θεματικές ανησυχίες: «διακύβευμα», «δίλημμα», «παραγωγή και αναδιανομή», «ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα», «Κόσμος-Ευρώπη-χώρα-περιφέρεια», «πολιτική και αγορά». Αντιμετωπίζοντας στο παρόν μια κρίση που φαντάζει να μην έχει τέλος, η σοσιαλδημοκρατία παραμένει η αριστερά που θέλει την αλλαγή που μπορεί να υλοποιήσει. Η κρίση ανέδειξε τα όρια αυτής της φιλοδοξίας: ιδεολογικά, κομματικά, θεσμικά και προσωπικά. Άλλωστε, και η σοσιαλδημοκρατία, είναι σε κρίση.

 

_________________________________________________________________________________________________________

«Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ: Συνέχεια και Μεταβολή»

Το βιβλίο αυτό συνοψίζει τους στόχους και τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., αναλύοντας το πλαίσιο διαμόρφωσής τους, εστιάζοντας σε θεματικές ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για τον ορισμό του «πεδίου δράσης» ενός Ευρωβουλευτή, σε μια Ένωση που ψάχνει μια κοινή πολιτική ταυτότητα και δεν μπορεί πάντα να πείσει ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από το άθροισμα κρατών-μελών. Η πρόκληση-στόχος της ολοκλήρωσης με την πρόκληση-στόχο του συντονισμού της εξωτερικής μας πολιτικής – και της διεύρυνσης της Ε.Ε. – ήταν και είναι αλληλένδετες. Από τη σύλληψή της, η φιλοσοφία της Ε.Ε. είχε ως οδηγό την πίστη ότι εάν εκμεταλλευόμασταν κάθε ευκαιρία προκειμένου να προωθήσουμε τους μηχανισμούς της ολοκλήρωσης, η πολιτική και οικονομική πραγματικότητα θα ακολουθούσε. Στη βάση αυτής της πεποίθησης, «η Ευρώπη» ήταν μια υπόσχεση ευημερίας και αιώνιας ειρήνης σε μια ήπειρο που είχε δοκιμαστεί από δύο παγκόσμιους πολέμους. Αυτή η πολιτική πάντα ενείχε ρίσκο, επειδή εάν οι θεσμοί δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες, οι τριγμοί δε θα έθεταν σε κίνδυνο μόνο την πρόοδο αλλά και τα κεκτημένα μας. Έως το 2009, η αυτοπεποίθησή μας, η βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθούμε σ’ αυτές τις προσδοκίες ήταν πρόδηλη. Αλλά κάθε διεύρυνση, κάθε ενασχόληση με την Ευρώπη εκτός Ε.Ε., έθετε πάντα αυτό το γόνιμο και σήμερα επίκαιρο ερώτημα: μπορούμε να προσαρμοστούμε στον κόσμο, ή ακόμα και να διευρυνθούμε ως κοινότητα, χωρίς να διακινδυνέψουμε τα κεκτημένα 60 ετών;

 

_________________________________________________________________________________________________________

«Η συγκρότηση των κρατών στα Βαλκάνια (19ος αιώνας)»

Το βιβλίο αποτελεί μια συγκριτική μελέτη της διαδικασίας οικοδόμησης κράτους κατά το 19ο αιώνα σε τρεις χώρες, τη Σερβία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, διαδικασία η οποία αντιπαραβάλλεται με την αντίστοιχη ρουμανική εμπειρία. Τονίζοντας σε κάθε περίπτωση τη μοναδικότητα της καθεμιάς ιστορικής διαδρομής, η συγγραφέας προσπαθεί να αναδείξει τα κοινά στοιχεία, τα κοινά διλήμματα και συχνά τις κοινές αγκυλώσεις που χαρακτήρισαν τη δύσκολη πορεία εκσυγχρονισμού σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης.
Για χρόνια, τα Βαλκάνια δεν αποτελούσαν αντικείμενο μελέτης της πολιτικής επιστήμης. Οι διαφορές στις ιστορικές διαδρομές υπερτονίστηκαν και κάλυψαν τα κοινά στοιχεία, τις ομοιότητες και τις κανονικότητες. Σήμερα, δώδεκα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αξίζει περισσότερο από ποτέ να εξεταστεί η Βαλκανική ως μια περιφέρεια της Ευρώπης με κοινό παρελθόν και κοινό μέλλον. Σημείο συνάντησης των αυτοκρατοριών, των λαών και των θρησκειών, τόπος ανταλλαγών και αλληλεπιδράσεων χωρίς ποτέ να φτάσει σε μια σύνθεση, για αιώνες η περιοχή ζει σε μια κατάσταση διαρκών συγκρούσεων, που έθρεψαν το μύθο της «βαλκανιοποίησης».
Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να σκιαγραφήσει την περιπέτεια της οικοδόμησης των βαλκανικών κρατών – προϊόντα του εθνικισμού αλλά και «τροφοδότες» του. Παράλληλα, παρακολουθεί την ιδιαίτερη πορεία εκσυγχρονισμού που θα ακολουθήσει καθένα από τα βαλκανικά κράτη και τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ανάπτυξης και της υπέρβασης των «αγκυλώσεων» της παράδοσης.

 

_________________________________________________________________________________________________________

«Οι μειονότητες στα μετα-κομουνιστικά Βαλκάνια»

Το βιβλίο έχει στόχο να αναλύσει το μειονοτικό φαινόμενο στα Βαλκάνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Μετά από μια ιστορική αναδρομή των σχέσεων μεταξύ των εθνοτικών ομάδων στην περιοχή, επιχειρείται μια ταξινόμηση των σημερινών επιλογών των πολιτικών κέντρων καθώς και των απαντήσεων/αντιδράσεων των μειονοτήτων.
Παρουσιάζονται τέλος μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων που καταδεικνύουν τα πλαίσια των δύσκολων σχέσεων μεταξύ πολιτικού κέντρου και μειονοτήτων στη σύγχρονη βαλκανική πραγματικότητα.

 

_________________________________________________________________________________________________________
«Μια Εύθραυστη Δημοκρατία – Η Π.Γ.Δ.Μ. ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον»

Η μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει τα εσωτερικά προβλήματα της FYROM και να παρουσιάσει τις βασικές επιλογές της ηγεσίας της. Μελετώνται έτσι το πολιτικό σύστημα, οι δια-εθνοτικές συγκρούσεις καθώς και οι παράγοντες σταθερότητας και αστάθειας στο εσωτερικό του κράτους.

Σχολιάστε

Powered by Leader School. Leader Online.