hits counter

Η Πολιτική Διεύρυνσης σε προοπτική (eng)

Διεθνές Συνέδριο στο Ε.Κ. με πρωτοβουλία της ευρωβουλευτού και εισηγήτριας για τη διεύρυνση, Μαριλένας Κοππά, με τίτλο «Η Πολιτική Διεύρυνσης σε προοπτική: πως αντιλαμβάνονται οι υποψήφιες και οι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες την ένταξη, υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης;»

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο αρμόδιος επίτροπος για τη Διεύρυνση και την Πολιτική Γειτονίας, Štefan Füle και ο επικεφαλής της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Hannes Swoboda.

Αφορμή για τη διοργάνωση του συνεδρίου αποτέλεσε η έκθεση της Μαριλένας Κοππά για τη Διεύρυνση που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο. Συνδιοργανωτές σε αυτή την προσπάθεια υπήρξαν το Ινστιτούτο Friedrich Ebert, το Ίδρυμα για τις Ευρωπαϊκές Προοδευτικές Σπουδές (FEPS) και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση SOLIDAR.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν να δοθεί βήμα σε εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών και ακαδημαϊκούς από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για την τρέχουσα οικονομική και πολιτική κρίση και να γίνει περισσότερο κατανοητή η επιρροή της στην ενταξιακή προοπτική των εκάστοτε χωρών.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή Ευρωβουλευτών, διπλωματών, ερευνητών και ακαδημαϊκών.

Η Μαριλένα Κοππά μεταξύ άλλων τόνισε:

«Η κρίση έχει ευρύ και πολυεπίπεδο αντίκτυπο για το ευρωπαϊκό όραμα. Χρειαζόμαστε μια δυναμική Κοινωνία των Πολιτών που αναπτύσσεται και οικοδομεί πάνω στις ευρωπαϊκές αρχές της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Χρειαζόμαστε, όμως, και μια Ευρώπη που στέλνει τα σωστά μηνύματα. Οφείλουμε να ενισχύσουμε την πίστη στους απλούς πολίτες ότι η ΕΕ μπορεί να επιφέρει θετική κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Τα μέτρα λιτότητας δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στην κρίση και δεν πρέπει να είναι αυτό το οικονομικό δόγμα που προβάλει η Ένωση. Η διεύρυνση μπορεί να φέρει ανάπτυξη προς όφελος όλων των χωρών της Ευρώπης και πρέπει να εξασφαλίζει συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας στις υποψήφιες χώρες και υψηλά κοινωνικά πρότυπα στη βάση του κεκτημένου της ΕΕ.»

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την ομιλία της Μαριλένας Κοππά:

Ο Επίτροπος, Štefan Füle, δήλωσε, μεταξύ άλλων (για το πλήρες κείμενο της ομιλίας, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-195_en.htm):

«Με την παγκόσμια οικονομική κρίση στο επίκεντρο και τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την Ευρωζώνη, οι άνθρωποι στην ΕΕ και τις υποψήφιες χώρες ανησυχούν όλο και περισσότερο για την κοινωνικο-οικονομική επίπτωση που μπορεί να έχει η διεύρυνση στη ζωή τους, ανησυχίες που αντικατοπτρίζει το σημερινό συνέδριο. Επιτρέψτε μου μερικές παρατηρήσεις: Η διεύρυνση δε βρίσκεται στη ρίζα των σημερινών δυσκολιών της Ευρώπης. Είναι περισσότερο μέρος της λύσης με πρωταρχικό στόχο την ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεύρυνση αφορά την προώθηση οικονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την υποστήριξη των εμπορικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων στις υποψήφιες χώρες. Μέσα από τις διασυνδεδεμένες οικονομίες μας, αυτό μεταφράζεται σε κοινό συμφέρον για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. (…) Σε ότι αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις της Διεύρυνσης, αν προσέξετε το έγγραφο στρατηγικής του περασμένου χρόνου, θα δείτε ότι η Επιτροπή έχει ανακοινώσει την πρότασή της για ένα διάλογο για την απασχόληση και προγράμματα για την κοινωνική μεταρρύθμιση στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Καθώς και την υποστήριξή της στη χάραξη μιας αναπτυξιακής πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”.»

Σχολιάστε

Powered by Leader School. Leader Online.