hits counter

Έκθεση σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού

Σχέδιο Νομοθετικού Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014, πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014 και πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Νορβηγίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09902/2010),

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014, τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014, το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014 και το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Νορβηγίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014(09899/2010),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0225/2010),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 81 και 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0372/2010),

1. εγκρίνει τη σύναψη των συμφωνιών και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) το 1994, τα κράτη που ανήκουν συγχρόνως στον ΕΟΧ και στην ΕΖΕΣ («κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ», δηλαδή, επί του παρόντος, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία) έχουν συμβάλει στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ. Οι σχετικές συνεισφορές συμφωνούνται ανέκαθεν για περιόδους πέντε ετών.

Η πλέον πρόσφατη πενταετής περίοδος χρηματοδοτικών συνεισφορών (2004-2009) έληξε στις 30 Απριλίου 2009. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ ανήλθε σε 1,467 δισ. ευρώ και διατέθηκε εν μέρει μέσω ενός πολυμερούς χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, με χρηματοδότηση και από τα τρία κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, και εν μέρει μέσω διμερούς νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού, που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη Νορβηγία.

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές της περιόδου 2004-2009 αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των συμφωνιών για τη διεύρυνση του ΕΟΧ του 2004 και 2007. Στο ίδιο πλαίσιο, διεξήχθησαν επίσης διαπραγματεύσεις, με αντικείμενο δύο διμερείς συμφωνίες/πρωτόκολλα, για την ίδια περίοδο 2004-2009, με την Ισλανδία και τη Νορβηγία για τη θέσπιση ορισμένων παραχωρήσεων σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά για τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένης ρήτρας αναθεώρησης, η οποία προέβλεπε προθεσμία που συνέπιπτε με τη λήξη των χρηματοδοτικών μηχανισμών 2004-2009.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές τους για την περίοδο 2009-2014 άρχισαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2008. Παράλληλα με τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, αν και ανεξάρτητα από αυτές, εγκαινιάστηκαν επίσης διαπραγματεύσεις κατ’ εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης των δύο διμερών πρωτοκόλλων για θέματα αλιείας με την Ισλανδία και τη Νορβηγία.Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 2009.

2. Περιεχόμενο των συμφωνιών

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει τέσσερις συμφωνίες:

– Δύο συμφωνίες για χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την περίοδο 2009-2014: μια μεταξύ ΕΕ, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας (χρηματοδοτικός μηχανισμός ΕΟΧ), και μια μεταξύ ΕΕ και Νορβηγίας (νορβηγικός χρηματοδοτικός μηχανισμός ).

Οι συμφωνίες αυτές παρέχουν ένα συνολικό «πακέτο» 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο απαρτίζεται από αύξηση κατά 31% του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ και από αύξηση κατά 22% του νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού, σε σύγκριση με την περίοδο 2004-2009. Το αποτέλεσμα αυτό ανταποκρίνεται στις διαπραγματευτικές οδηγίες που συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο, το οποίο ζήτησε να υπάρξει “σημαντική αύξηση” των σχετικών κονδυλίων. Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης της Ισλανδίας, συμφωνήθηκε να μην αυξηθεί η συνεισφορά της χώρας αυτής στο χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ σε απόλυτους όρους.

Τα κεφάλαια ΕΟΧ θα είναι διαθέσιμα στα 12 πιο πρόσφατα κράτη μέλη, καθώς και στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική προστασία, την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την κοινωνία των πολιτών, την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τα νορβηγικά κονδύλια θα είναι διαθέσιμα στα 12 πιο πρόσφατα κράτη μέλη. Οι τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, την καινοτομία στον τομέα της «πράσινης» βιομηχανίας, την έρευνα και υποτροφίες, την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας και τον τριμερή διάλογο.

– Δύο πρωτόκολλα σχετικά με ορισμένες παραχωρήσεις στον τομέα της αλιείας υπέρ της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για την περίοδο 2009-2014.

Tα πρωτόκολλα αυτά προβλέπουν την ανανέωση των προηγουμένων πρωτοκόλλων 2004-2009, με τις ίδιες παραχωρήσεις για την Ισλανδία, και με μια σχετικά μέτρια αύξηση των παραχωρήσεων υπέρ της Νορβηγίας, βάσει των οποίων η Νορβηγία θα ανανεώσει την ισχύ του καθεστώτος διαμετακόμισης προϊόντων αλιείας που είχε επίσης λήξει στις 30 Απριλίου 2009.

3. Σχόλια της εισηγήτριας

Η παρούσα πρόταση παρέχει την ευκαιρία ενίσχυσης της συμβολής των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Στο μεταξύ, οι παραχωρήσεις στον τομέα της αλιείας παραμένουν αμετάβλητες για την Ισλανδία και σημειώνεται μια μέτρια αύξηση των παραχωρήσεων υπέρ της Νορβηγίας.

Η εισηγήτρια προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου.

Σε χωριστό σημείωμα, η εισηγήτρια υπενθυμίζει ότι παραμένουν σημαντικές διαφορές απόψεων μεταξύ της ΕΕ, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας επί θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της θαλάσσιας ζωής, κυρίως δε την φαλαινοθηρία. Η εισηγήτρια δράττεται, ως εκ τούτου, της ευκαιρίας για να ζητήσει τη διεξαγωγή ευρύτερης διαβούλευσης για το θέμα αυτό, με σκοπό την κατάργηση της φαλαινοθηρίας και του εμπορίου προϊόντων φάλαινας.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΑΛΙΕΊΑΣ (28.10.2010)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ 2009-2014, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας για τη θέσπιση νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού 2009-2014, πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλανδίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014 και πρόσθετου πρωτοκόλλου στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Νορβηγίας σχετικά με ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ψαριών και προϊόντων αλιείας 2009-2014
(09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Pat the Cope Gallagher

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Περίληψη της πρότασης Επιτροπής

Μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο (ΕΟΧ) το 1994, τα κράτη ΕΟΧ ΕΖΕΣ (σήμερα η Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και η Νορβηγία) συνέβαλαν στην άμβλυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον ΕΟΧ. Οι σχετικές συνεισφορές συμφωνούνται ανέκαθεν για περιόδους πέντε ετών. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές για την περίοδο 2004-2009 αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των συμφωνιών για τη διεύρυνση του ΕΟΧ του 2004 και του 2007.

Στο ίδιο πλαίσιο και για την ίδια περίοδο 2004-2009, διεξήχθησαν επίσης διαπραγματεύσεις, με αντικείμενο δυο διμερή πρωτόκολλα με την Ισλανδία και τη Νορβηγία για τη θέσπιση ορισμένων παραχωρήσεων σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά για τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας, συμπεριλαμβανομένης ρήτρας αναθεώρησης, η οποία προέβλεπε προθεσμία που συνέπιπτε με τη λήξη των χρηματοδοτικών μηχανισμών 2004-2009.

Οι επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν και τη Νορβηγία σχετικά με τις χρηματοδοτικές συνεισφορές τους για την περίοδο 2009-2014 άρχισαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2008. Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις αυτές, αν και ανεξάρτητα από αυτές, εγκαινιάστηκαν επίσης διαβουλεύσεις και ακολούθως διαπραγματεύσεις στη βάση της ρήτρας αναθεώρησης των δύο διμερών πρωτοκόλλων για θέματα αλιείας με την Ισλανδία και τη Νορβηγία, σχετικά με ορισμένες παραχωρήσεις στον τομέα της αλιείας που αφορούν δασμολογικές ποσοστώσεις άνευ δασμών για ορισμένα προϊόντα αλιείας που προέρχονται από αυτές τις χώρες. .

Οι διάφορες συζητήσεις ολοκληρώθηκαν σε επίπεδο διαπραγματευτών στις 18 Δεκεμβρίου 2009. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τα δύο διμερή πρωτόκολλα στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας και Νορβηγίας, αντίστοιχα, για την περίοδο 2009-2014 ήταν, στην ουσία, η ανανέωση της ισχύος των προηγούμενων πρωτοκόλλων 2004-2009, με αμετάβλητες παραχωρήσεις υπέρ της Ισλανδίας και με μια σχετικά μέτρια αύξηση των παραχωρήσεων υπέρ της Νορβηγίας, βάσει των οποίων η Νορβηγία θα ανανεώσει την ισχύ του καθεστώτος διαμετακόμισης προϊόντων αλιείας που είχε επίσης λήξει στις 30 Απριλίου 2009.

Σε ότι αφορά τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένα συνολικό «πακέτο» 1.8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2009-2014, που απαρτίζεται από αύξηση κατά 31 τοις εκατό του χρηματοδοτικού μηχανισμού ΕΟΧ και από αύξηση κατά 22 τοις εκατό του νορβηγικού χρηματοδοτικού μηχανισμού, σε σύγκριση με την περίοδο 2004-2009. Λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμφωνήθηκε ότι η συνεισφορά της Ισλανδίας στο χρηματοδοτικό μηχανισμό ΕΟΧ δεν θα αυξηθεί σε απόλυτους όρους.

Επειδή υπήρξαν ατυχείς καθυστερήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν μόλις στις 18 Δεκεμβρίου 2009, ήταν αναγκαίο για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΟΧ, να διασφαλιστεί η θέση σε ισχύ των προαναφερθεισών συμφωνιών σε προσωρινή βάση, εν αναμονή της οριστικής σύναψής τους.

Σύμφωνα μα τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται για την τροποποίηση επιμέρους στοιχείων υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών, τα συναφή άρθρα της ΣΛΕΕ χρησιμοποιούνται ως νομική βάση για τα σχέδια απόφασης, και συγκεκριμένα το άρθρο 207 για τα τροποποιημένα πρωτόκολλα αλιείας.

2. Σχόλια του εισηγητή

Ο εισηγητής, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που προαναφέρθηκαν, δηλαδή μια σημαντική αύξηση των χρηματοδοτικών μηχανισμών έναντι αμετάβλητων παραχωρήσεων υπέρ της Ισλανδίας και με μέτρια αύξηση των παραχωρήσεων υπέρ της Νορβηγίας, προτείνει στην Επιτροπή Αλιείας να γνωμοδοτήσει θετικά για την πρόταση της Επιτροπής COM(2010)234.

******

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο την έγκριση της πρότασης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης: 26.10.2010

Σχολιάστε

Powered by Leader School. Leader Online.